“kxk dw nwV nUM A`g nw lwa, q`q aupjwaU nw Awp mukwa”               “Jony dI prwlI, kxk dw nwV, kdy nw swV, kdy nw swV”               “kxk dw nwV kdy nw jlwa, vwqwvrn swP suQrw bxwa”               “Kyq dw mlbw, Kyq iv`c”
...

...